Activiteitenplan 2017


Activiteitenplan 2017


  1. Inleiding

De Stichting Hulpfonds Heumen heeft tot doel het verlenen van materiële (waaronder veelal financiële) hulp aan ingezetenen van de gemeente Heumen die tijdelijk niet in staat zijn in hun levensbehoeften te voorzien en niet of niet meer in aanmerking komen voor alle in de gemeente gebruikelijke en omschreven voorliggende voorzieningen.

  1. Activiteiten 2017

In 2017 zullen de activiteiten van de Stichting in hoofdzaak bestaan uit:

  1. Het verwerven van geldmiddelen via subsidies, donaties en overige baten.
  2. Het afhandelen van aanvragen om en verstrekken van eenmalige materiële hulp aan ingezetenen van de gemeente Heumen, dus inwoners van de kernen Heumen, Malden, Overasselt en Nederasselt. Het gaat om hulp bij urgente, tijdelijke materiële problemen. Door deze hulp probeert het hulpfonds inwoners die materieel in moeilijkheden zijn geraakt en niet (meer) op reguliere voorzieningen terug kunnen vallen perspectief te bieden op verbetering van hun materiële situatie.
  3. Het vergroten van de bekendheid met de werkwijze van de Stichting bij de diverse binnen de gemeente Heumen werkzame instanties en hulpverleners op het gebied van armoedebestrijding.

Heumen, juli 2017