Activiteitenverslag 2016


Activiteitenverslag 2016


 1. Inleiding

De Stichting Hulpfonds Heumen heeft tot doel het verlenen van materiële (waaronder veelal financiële) hulp aan ingezetenen van de gemeente Heumen die tijdelijk niet in staat zijn in hun levensbehoeften te voorzien en niet of niet meer in aanmerking komen voor alle in de gemeente gebruikelijke en omschreven voorliggende voorzieningen.

 1. Kort verslag Activiteiten 2016

In oktober 2016 is de Stichting Hulpfonds Heumen formeel opgericht.

De activiteiten van de Stichting (deels in oprichting) hebben in hoofdzaak bestaan uit:

 1. Het voorbereiden van de oprichting van de Stichting
 2. Het formeren van het Stichtingsbestuur
 3. Het formeel oprichten van de Stichting
 4. Het werven van vrijwilligers voor de functie van veldwerker
 5. Scholing van bestuur en vrijwilligers ten behoeve van een adequate uitvoering van hun taken.
 6. Het opzetten van een financiële en administratieve organisatie
 7. Het verwerven van geldmiddelen via subsidies, donaties en overige baten.
 8. Het ontwikkelen van informatiemateriaal, voeren van propaganda voor de naamsbekendheid van de Stichting en het opzetten van een website.
 9. Het afhandelen van een tweetal aanvragen om verstrekking van eenmalige materiële hulp aan ingezetenen van de gemeente Heumen:
Nr. Toegekend/afgewezen Bijdrage in
1/2016 toegekend Medische kosten
2/2016 toegekend Huurschuld

Heumen, juli 2017