ANBI

De Stichting Hulpfonds Heumen werkt momenteel aan haar ANBI status. Dit is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Statuten oprichting Stichting Hulpfonds Heumen
Statutenwijziging 2018
Beleidsplan Stichting Hulpfonds Heumen 2017 – 2021
Activiteitenverslag 2018

 

KvK: 67214703
RSIN: 856879472