ANBI

De Stichting Hulpfonds Heumen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

 

 

KvK: 67214703
RSIN: 856879472