Bestuur

Het Hulpfonds Heumen is een stichting die geheel door vrijwilligers bemenst wordt en opereert binnen de gemeente Heumen. De stichting Hulpfonds Heumen is een particuliere organisatie die samenwerkt met de gemeente Heumen en andere hulpverlenende instanties.

Het bestuur bestaat uit:
Paul Akkermans,
Luuk de Blois (voorzitter),
Wim Buijzert,
Ab de Groot (secretaris),
Herman Neijenhuis (penningmeester).

Zij verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis.

Rabo Nijmegen: NL89 RABO 0313 9308 05