Bestuur

Het Hulpfonds Heumen is een stichting die geheel door vrijwilligers bemenst wordt en opereert binnen de gemeente Heumen. De Stichting Hulpfonds Heumen (SHH) is een particuliere organisatie die samenwerkt met de gemeente Heumen en andere hulpverlenende instanties.

Het bestuur bestaat uit:
Eelke de Jong (voorzitter)
Herman Katteler (secretaris)
Jan Kooistra (penningmeester)
Wim Buijzert (coördinator)
Paul Akkermans

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden geheel onbetaald op vrijwillige basis.