Bestuur

Het Hulpfonds Heumen is een stichting die geheel door vrijwilligers bemenst wordt en opereert binnen de gemeente Heumen. De stichting Hulpfonds Heumen is een particuliere organisatie die samenwerkt met de gemeente Heumen en andere hulpverlenende instanties.

Het bestuur bestaat uit:
Paul Akkermans,
Luuk de Blois (voorzitter),
Wim Buijzert,
Herman Katteler (secretaris),
Jaap Vente (penningmeester).

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbetaald op vrijwillige basis.