ANBI

De Stichting Hulpfonds Heumen heeft de ANBI status. Dit is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Particuliere donaties aan de Stichting zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Daarbij geldt wel een drempelwaarde.  Als een overeenkomst voor een periodieke gift wordt aangegaan geldt de drempelwaarde niet. 

RSIN: 856879472