ANBI

De Stichting Hulpfonds Heumen heeft de ANBI status. Dit is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Beleidsplan Stichting Hulpfonds Heumen 2017 – 2021
SHH.verslag-2019

RSIN: 856879472