Historie

Steeds meer blijkt dat de bestaande sociale regelgeving lacunes bevat. Veel mensen komen weer goed op gang als ze even geholpen worden met iets dat voor hen op een moeilijk ogenblik nuttig is. Daarom heeft een groep initiatiefnemers in 2016 de oprichting van het Hulpfonds Heumen ter hand genomen. Op 17 oktober 2016 is de stichting opgericht.

De stichting is per 1 december 2016 operationeel.