Doel

Het Hulpfonds verleent eenmalige materiële hulp aan inwoners van de gemeente Heumen, dus inwoners van Heumen, Malden, Overasselt en Nederasselt. Het gaat om hulp bij urgente, tijdelijke materiële of financiële problemen. Door deze hulp probeert het Hulpfonds inwoners een start te bieden om hun materiële, financiële situatie (structureel) te verbeteren.

In onderstaand kader is het doel weergegeven, zoals in de statuten van de Stichting omschreven.